+32 493 501 215 marcel@bodemengroen.eu
Selecteer een pagina

Meststoffen blijven maar duurder worden, daarnaast staat de beschikbaarheid zwaar onder druk. Tijd dus om goed na te denken over hoe de bemesting volgend jaar aan te pakken.

Bemesting is het creëren van balans in de bodem. Het gevolg is een betere beschikbaarheid van voedingsstoffen.

Als u 60 kg stikstof per ha extra beschikbaar zou kunnen maken, zou u dat niet willen?
Onmogelijk? Niet volgens recentelijke proeven. Onderstaande afbeelding laat het verschil zien tussen een bodem in balans en een bodem waar de balans een stuk slechter is.

Er zijn twee elementen die een grote invloed hebben op de balans in de bodem, (en dus op het vrijmaken van voeding), namelijk calcium en magnesium. In de afbeelding zien we dat bij een verhouding van 68% Ca en 12% Mg, 60 kg stikstof per hectare meer kan worden opgenomen dan bij de verhouding 50:11. Dus 60 kg meer stikstof zonder een investering in stikstof! Dat bespaart direct op de aanschaf van dure meststoffen en het heeft nog een bijkomend voordeel, een betere bodemstructuur.

Bodemleven is de sleutel
Waar komt die extra stikstof vandaan? Die zit in de bodem en kan worden vrijgemaakt door het bodemleven. Dat wil zeggen, als er aan de werkcondities voor dat bodemleven wordt voldaan. Die werkcondities bepalen namelijk of dat bodemleven die stikstof en andere elementen vrij kan maken. De beste bodemcondities voor het vrijmaken van de elementen voor het bodemleven ontstaan bij de verhouding 68:12.

Bodemanalyse
De bodemanalyse die bekend staat als de Kinsey-Albrecht methode is de enige methode die deze verhoudingen juist in beeld brengt. Voor Bodem&Groen is deze analyse dan ook leidend voor een correct advies.
Hoe meer bodemleven, hoe meer stikstof en andere elementen er kunnen worden vrijgemaakt. Als we het over bodemleven hebben dan bedoelen we in eerste instantie bacteriën en schimmels. Beide groepen zijn naast de juiste verhouding Ca en Mg enorm belangrijk voor een goede structuur. Vaak zien we dat er te weinig bacteriën en schimmels aanwezig zijn om daadwerkelijk iets voor de plant te kunnen doen. Het toevoegen van de juiste stikstofbindende bacterie levert nog eens extra stikstof op, tot wel 40 kg/ha. Zoals u ziet zijn er dus verschillende mogelijkheden om te besparen op meststoffen en te investeren in een levende bodem.

Keuze meststoffen
Bij een bodem in balans levert het bodemleven een maximale bijdrage aan de beschikbaarheid van mineralen voor de plant. De keuze van de juiste meststoffen speelt hierbij een belangrijke rol.
Zoute meststoffen kunnen een negatief effect hebben op het bodemleven. Het is dan ook beter om te kiezen voor meststoffen die biologie stimuleren. Meststoffen die aansluiten bij natuurlijke bemesting voeden zowel het bodemleven als ook de plant, dat zou dus de meest logische keuze zijn.

Door het bodemleven maximaal voor u te laten werken samen met meststoffen die het bodemleven ondersteunen, haalt u het hoogste rendement uit uw bodem.

Op basis van de Kinsey-Albrecht bodemanalyse kan ik u adviseren hoe u de bodem in balans brengt en u dus minder meststoffen nodig heeft.